Kallappanna Awade Ichalkaranji Janata Sahakari Bank Ltd.

कॅश डिपॉझिट मशीन

कॅश डिपॉझिट मशीन

आपण आता कोणत्याही शाखेमध्ये कॅश डिपॉजिट मशीन मध्ये कॅश जमा करू शकता, आमच्या मुख्य शाखेत केएआयजेएस बँक सह , आपण आता कॅश कोणत्याही वेळी २४ तासात कोणत्याही शाखेत जमा करू शकता.

मुख्य शाखा
इचलकरंजी

वार्ड नं. १२,

,मेन रोड, पी .ओ .बॉक्स नं. ६४,

इचलकरंजी, जिल्हा - कोल्हापुर

पिन कोड : 416115 


फ़ोन नं +91 230 2433505 – 2433507 2431612,13, 9850009072
फँक्स नं - +91 230 2430434, 2432926
मो. नं 9850009072

गावभाग शाखा
इचलकरंजी

वार्ड नं. ४, घर.नं. २८,
इजारे अपार्टमेंट, इचलकरंजी 

जिल्हा - कोल्हापुर

पिन कोड : 416115 

फ़ोन नं – +91 230 2420545, 9850009074
फँक्स नं - NA
Mobile – 9850009074

जवाहरनगर - इचलकरंजी

१८/१७७ जुन्या जकात नाक्याच्या शेजारी, मानजी सन्स बिल्डीँग, जवाहरनगर,

जिल्हा - कोल्हापुर

पिन कोड : 416115

 

फ़ोन नं 91 230 2440044, 2440144, 9850009075
फँक्स नं - NA
मो. नं 9850009075

इंड. इस्टेट
इचलकरंजी

वार्ड नं. १, घर. नं. २९१, ब्लॉक नं. ७५,

शाहू पुतळया जवळ, इंड. इस्टेट ,

इचलकरंजी

जिल्हा - कोल्हापुर

पिन कोड : 416115


फ़ोन नं +91 230 2436150, 2437105, 9850009073
फँक्स नं - NA
मो. नं 9850050109

जयसिंगपूर

मेन रोड, जयसिंगपूर

ता. शिरोळ जि. कोल्हापूर

पिन कोड : 416101


फ़ोन नं +91 2322 225408, 226108, 9881158711
फँक्स नं - +91 2322 229635

शाहुपुरी
कोल्हापूर

५७६/१, 'इ' स्टेशन रोड, बी.टी. काँलेज जवळ

शाहुपुरी, कोल्हापुर 

पिन कोड : 416002

 

फ़ोन नं +91 231 2659903, 2666253, 9850009077
फँक्स नं - +91 231 2659503

मराठी