Kallappanna Awade Ichalkaranji Janata Sahakari Bank Ltd.

चेक डिपॉझीट मशीन

चेक डिपॉझीट मशीन

आमच्या बँकेचे सेविंग, चालू, कॅश क्रेडिट व ओवर ड्राफ्ट खातेदार आपले लोकल क्लेअरींगचे सर्व प्रकारचे मायकर चेक खालील दिलेल्या शाखेत या मशिन मध्ये भरू शकतात..

मुख्य शाखा
इचलकरंजी

वार्ड नं. १२,

,मेन रोड, पी .ओ .बॉक्स नं. ६४,

इचलकरंजी, जिल्हा - कोल्हापुर

पिन कोड : 416115 


फ़ोन नं +91 230 2433505 – 2433507 2431612,13, 9850009072
फँक्स नं - +91 230 2430434, 2432926
मो. नं 9850009072

गावभाग शाखा
इचलकरंजी

वार्ड नं. ४, घर.नं. २८,
झेंडा चौक, इजारे अपार्टमेन्टइचलकरंजी 

जिल्हा - कोल्हापुर

पिन कोड : 416115 

फ़ोन नं +91 230 2420545, 9850009074
फँक्स नं - NA
मो. नं 9850009074

इंड. इस्टेट
इचलकरंजी

वार्ड नं. १, घर. नं. २९१, ब्लॉक नं. ७५,

शाहू पुतळया जवळ, इंड. इस्टेट ,

इचलकरंजी

जिल्हा - कोल्हापुर

पिन कोड : 416115


फ़ोन नं +91 230 2436150, 2437105, 9850009073
फँक्स नं - NA
मो. नं 9850050109

जयसिंगपूर

मेन रोड, जयसिंगपूर

ता. शिरोळ जि. कोल्हापूर

पिन कोड : 416101


फ़ोन नं +91 2322 225408, 226108, 9881158711
फँक्स नं - +91 2322 229635

गांधीनगर

४१७ / १ / २ / ४, सावळी बंगलो,

श्रीराम मार्केट, मेन रोड,

गांधीनगर

जिल्हा - कोल्हापुर

पिन कोड : 416119


फ़ोन नं +91 231 2610082, 2611636, 9850009078
फँक्स नं - +91 231 2611736
मो. नं 9850009078

भेंडे गल्ली
कोल्हापूर

२२७ 'सी' वार्ड, भेंडे गल्ली,

कोल्हापूर

पिन कोड : 416002 

 

फ़ोन नं +91 231 2541668, 2546059, 9850009076
फँक्स नं - +91 231 2541437
मो. नं 9850009077

शाहुपुरी
कोल्हापूर

५७६/१, 'इ' स्टेशन रोड, बी.टी. काँलेज जवळ

शाहुपुरी, कोल्हापुर 

पिन कोड : 416002


फ़ोन नं +91 231 2659903, 2666253, 9850009077
फँक्स नं - +91 231 2659503

मराठी