Kallappanna Awade Ichalkaranji Janata Sahakari Bank Ltd.

संचालक मंडळ

SHRI. SWAPNIL PRAKASH AWADE

विद्यमान अध्यक्ष

सीए श्री. संजयकुमार अनिगोल

उपाध्यक्ष

सीए श्री. चंद्रकांत चौगुले

डायरेक्टर

श्री. बंडोपंत लाड

डायरेक्टर

श्री. महेश सातपुते

डायरेक्टर

श्री. सुभाष जाधव

डायरेक्टर

श्री. शैलेश गोरे

डायरेक्टर

SHRI. Shahajahan Shirgave

डायरेक्टर

SHRI. Dwarkadhish Sarada

डायरेक्टर

SHRI. Balkrishna Povale

डायरेक्टर

SHRI. Shailesh Kitture

डायरेक्टर

SHRI. Ramesh Patil

डायरेक्टर

सौ. प्रेमलता पाटील

डायरेक्टर

सौ. आक्काताई आरगे

डायरेक्टर

श्री. अविनाश कांबळे

डायरेक्टर

SHRI. Tatyaso Athane

डायरेक्टर

SHRI BABURAO PATIL

डायरेक्टर

श्री. सचिन केस्ते

डायरेक्टर

सीए श्री. मनोहर जोशी

एक्स्पर्ट डायरेक्टर

SHRI. SARANG JOSHI

एक्स्पर्ट डायरेक्टर

Mr.Sanjay Shirgave

Chief Executive Officer

Mr. Kiran Patil

General Manager

Mr. Deepak Patil

General Manager

मराठी