Kallappanna Awade Ichalkaranji Janata Sahakari Bank Ltd.

Kaijs Bank BOM Members

CA SHRI. CHANDRAKANT CHOUGULE

Chairman

CA SHRI. SANJAYKUMAR ANIGOL

Member

SHRI. SHAILESH SHANKARRAO KITTURE

Member

SHRI. YOGESH RAMGONDA PATIL

Member

01

SHRI. RAJU SHANKAR CHAVAN

Member

SHRI. SACHIN RAMESH DEVRUKHKAR

Member

SHRI. SANJAY BALASO SHIRGAVE

Chief Executive Officer

English